fbpx

Mówimy stanowcze nie zamykaniu branży beauty !

 

Ten kwartał, po wielu przejściach i niedogodnościach z poprzedniego roku mieliśmy zacząć masą trików, porad i informacji dla osób z branży beauty. Już w kwietniu miała wystartować sprzedaż workbooka mówiącego o tym jak stworzyć dochodową markę, pisać angażujące posty i rozwinąć swoje sm do granic możliwości wraz z gotowym pakietem grafik. Taki gotowiec „połącz w punkty” . Milion planów i pomysłów na rozwój swojej działalności miał każdy z właścicieli czy menadżerów , po tym jak powoli zaczęli wracać klienci każdy widział światełko w tunelu

ale przychodzi czwartek 25 marca, konferencja Premiera i Ministra Zdrowia,

a świat wielu z przedsiębiorców pogrąża się w ruinie i ciemnych barwach. Słowa „od soboty 27.03  do 09.04 wszystkie salony kosmetyczne i fryzjerskie mają zostać zamknięte” uderzają w wiele osób. Wszyscy pamiętamy zamknięcie z tamtego roku, strach o swój biznes, o utrzymanie pracowników, lokali. Ilu przedsiębiorców w ogóle nie załapało się na tarcze lub były one tak niskie, że ratunkiem były kredyty lub pożyczki od rodziny i znajomych. Wielu jeszcze nie wyszło na prostą, bo dochody po ostatnim lockdownie tak spadły , że starali się oni przeżyć z miesiąca na miesiąc i za wszelką cenę utrzymać swoje biznesy, swoją pasję i pracowników. Coś co budowali latami. Część z nich wogóle nie wytrzymała i jeszcze w tamtym roku, po wielu latach pracy zamknęli swoje salony. 

i właśnie temu mówimy stanowcze NIE !

Nie zgadzamy się z łamaniem konstytucyjnego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie zgadzamy się na rujnowanie czegoś, co ludzie budowali latami i włożyli w to całe serce. Nie zgadzamy się na zamykanie branży, która należy do najbezpieczniejszych w Naszym kraju, zaraz po placówkach medycznych. Większość z Nas pracuje z klientem 1:1, przestrzegane są wszystkie standardy higieniczne, dezynfekcja, sterylizacja, jednorazowe przybory czy maseczki są dla Nas codziennością nie tylko w czasach pandemii. Jeśli klienci nie przyjdą do Nas to pójdą to tzw. szarej strefy, której nikt nie kontroluje – taka jest prawda. 

…ale co teraz? 

My zamiast siedzieć i czekać na cud konsultowaliśmy się z prawnikiem, a nawet dwoma.

Przede wszystkim poznajcie swoje prawa! W przypadku salonów beauty, jak również fryzjerskich mamy sprzeczność rozporządzenia z treścią ustawy, a co ważniejsze z konstytucją , co czyni zakazanie prowadzenia działalności nieskutecznym. 

Wolność prowadzenia działalności gospodarczej jest zagwarantowana w Konstytucji!

Oto co mamy w ustawie : 

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu. 

a oto co jest w rozporządzeniu :

ust. 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z:

1) fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

2) działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z).”,

w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2021, przywołując uprawnienia rządu wynikające z w/w art. 46b, ZAKAZANO a nie ograniczono działalności salonów kosmetycznych, fryzjerów i innych z branży, co jednoznacznie oznacza, że ROZPORZĄDZENIE RZĄD WYDAŁ BEZ PODSTAWY PRAWNEJ. Ograniczenie a zamknięcie działalności to dwie całkowicie inne kwestie. Dlatego gastro może sprzedawać na wynos, a hotele przyjmować wybranych gości.

Ale co w razie otwarcia i kontroli ? 

 • Kontrola działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców powinna być zapowiedziana, a stronie przysługuje czynny udział w kontroli. 
 • Nie macie obowiązku wpuszczania funkcjonariuszy na swój teren prywatny. Przeszukanie czy oględziny bez nakazu mogą się odbyć tylko w ściśle określonych w ustawie sytuacjach np. „w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa. ” Ale w tym przypadku nie mamy do czynienia z przestępstwem, a co najwyżej wykroczeniem jeśli otworzycie lokal pomimo rozporządzenia. Inną sytuacją jest podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, lecz tutaj znów musi zajść uzasadnione podejrzenie. Jeszcze inną będzie „uprzejmie donoszę” i to właśnie z tą ostatnią będziecie się najczęściej spotykać. Jeśli pomimo wszystkiego funkcjonariusze będą chcieli wejść do środka, wpuście ich. Szarpanie między sobą nikomu nie pomoże. 
 • Jeśli już dojdzie do kontroli nie ma sensu jej utrudniać, lepiej okazać dowód tożsamości. Dopilnujcie jedynie by funkcjonariusz wylegitymował Wam się z stopnia, imienia i nazwiska w sposób umożliwiający odnotowanie tego (mają taki obowiązek) oraz zapytajcie o podstawę prawną kontroli. Dane te mogą się Wam przydać w przypadku gdy dojdzie do naruszeń , gdyż funkcjonariusze odpowiadają wtedy swoim majątkiem osobistym. Całość zajścia powinniście nagrywać – bez twarzy funkcjonariuszy. W razie gdyby sprawa faktycznie trafiła do sądu będzie to dowód. Najczęściej podawaną podstawą kontroli będzie donos lub otwarcie lokalu mimo wprowadzenia rozporządzenia. Informujcie wtedy, że znacie prawo i zgodnie z Konstytucją do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub innego z stanów nadzwyczajnych nie ma ono mocy prawnej i jest sprzeczne z konstytucją 

art. 22 Konstytucji RP

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

art. 91 ust. 1 Konstytucji RP

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

oraz art. 232 Konstytucji RP

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

 •  jeśli policjant będzie chciał nałożyć na Was mandat , odmówcie przyjęcia mandatu i poproście o skierowanie sprawy do sądu. Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r. II SA/Op 219/20  Sąd stwierdził, iż ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone w drodze rozporządzenia, a odnoszące się do swobody prowadzenia działalności gospodarczej nie zostały wprowadzone zgodnie z przepisami Konstytucji RP. Przepisy kwestionowanego w sprawie rozporządzenia w przeważającej mierze zawierają zapisy wprowadzające regulacje właściwe przy wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej – a wprowadzenie takiego stanu w dalszym ciągu nie miało miejsca.
 • jeśli zaś dojdzie do kontroli sanepidu i będą chcieli na Was nałożyć karę administracyjną – tu nie możecie odmówić przyjęcia kary, lecz od razu się odwołujecie. Ważne by pilnować tutaj terminów i odbierać korespondencję, ponieważ jeśli nie odbierzecie pisma pomimo pozostawienia awiza, pismo zostanie potraktowane jako doręczone.  
  • Kara taka ma natychmiastową wykonalność, ale Strajk Przedsiębiorców znalazł sposób na jej wstrzymanie tutaj znajdziecie instrukcję
   Pod tym linkiem znajdziecie również ich opinie, plakat i inne. Zachęcamy do odwiedzenia.
  • wielu z przedsiębiorców poleca również posługiwanie się w tym czasie gotówką 
  • więcej informacji na temat kar administracyjnych, sposób odwołania się etc zgromadziliśmy w plikach grupy do której zapraszamy – postaramy się Wam tam doradzać i pomagać w każdej sprawie tu link do grupy na fb

I to co ważne – jeśli nie ma podstawy prawnej do zamykania lokalu, funkcjonariusz który zmusza Nas do zamknięcia – POPEŁNIA PRZESTĘPSTWO. Funkcjonariusz który świadomie popełnia przestępstwo lub łamie prawo może utracić świadczenia oraz odpowiada swoim majątkiem. Każdy funkcjonariusz ma prawo odmówić wykonania rozkazu jeśli wie że jest on niezgodny z prawem. 

A jak to wygląda faktycznie, po pierwszych dniach obostrzeń ? 

Dzięki uprzejmości kilku przedsiębiorców którzy swoje lokale pozostawili otwarte (głownie chodzi o sobotę 27.03 oraz pon 29.03) dowiedzieliśmy się jak to wygląda „w realu”. Część z nich nie miała kontroli. Ale trzech którzy z nami rozmawiali  mieli kontrolę policyjną. 

 • w pierwszym przypadku salon był normalnie otwarty, w środku przebywali wyłącznie pracownicy, bez właściciela. Funkcjonariusze Policji którzy odwiedzili lokal zapytali o właściciela, poprosili o zamknięcie lokalu i zostawili wezwanie na Komisariat dla właściciela w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności 
 • w kolejnych 2 salonach (jeden fryzjer, drugi kosmetyka) poproszono właściciela o wylegitymowanie się, funkcjonariusze nawet nie wchodzili do środka. Spisano notatkę o zajściu – zgłoszeniu, że lokal działa – i tyle. 

Jeszcze nie doszły do Nas informacje by ktokolwiek z Naszej branży dostał karę. Funkcjonariusze zdają sobie sprawę z „legalności” rozporządzenia i nie chcą ryzykować swoim majątkiem. My również musimy wiedzieć, że są normalnymi ludźmi, którzy po prostu wykonują swoją pracę, więc nie ma sensu ich atakować i robić awantur. Obydwie strony powinny zachować spokój i jeśli to możliwe załatwić sprawę pokojowo – ale zgodnie z obowiązującym prawem. 

Nie jesteśmy prawnikami, ale podane tu informacje są po konsultacjach z nimi. Opinie kilku z prawników specjalizujących się w pozwach Covidowych zamieściliśmy również w plikach grupy tu link do grupy z odnośnikiem do ich stron. 

Wiemy, że minione i najbliższe dni będą kosztować Nas wszystkich masę stresu, ale jeśli ktoś jest w naprawdę ciężkiej sytuacji – nie poddawajcie się !

Nie nawołujemy do otwierania salonów, ale do zapoznania się z swoimi prawami. Osobiście działamy i nie zamierzamy się poddawać! 

Zapraszamy do komentowania, na Naszą stronę na FB link tutaj oraz do grupy. Jeśli macie jakieś pytania dawajcie znać! Na tyle na ile to możliwe postaramy się pomóc!