Zwrot - odstąpienie od umowy

Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej